Tjenester

 • Poliklinikk
 • Tannbehandling
 • Indremedisinsk utredning
 • Kirurgi
 • Hudutredning
 • Røntgen
 • Ernæringsrådgivning
 • Laboratorieundersøkelser

Tannbehandling

Nyere forskning viser at opptil 80 % av alle hunder og ca 70% av kattene har en tann- eller tannkjøttsykdom.

Akkurat som hos mennesker er det viktig med god tannhelse for dyr også. Flere tannsykdommer kan medføre store smerter og alvorlig sykdom hos kjæledyret ditt. Endringer i spisemønsteret og dårlig ånde kan være sykdomstegn hos dyr.
Dårlig tannhelse kan forringe dyrehelsen generelt og ofte skyldes endringer i dyrets adferd tannrelaterte problemer.

Vi har et eget tannrom som er utstyrt med moderne tannlegeutstyr, digitalt tannrøntgen og intraoralkamera.

De fleste hunder over 2-3 år og katter over 3-4 år har behov for minst en tannbehandling hvert eller annethvert år.
Dyret må alltid ligge i narkose når tennene renses og poleres.

Indremedisin

Indremedisin er en samlebetegnelse for en rekke sykdommer som blant annet

 • Hudsykdommer
 • Hormonsykdommer
 • Urinveissykdommer
 • Mage-/tarmsykdommer
 • Infeksjonssykdommer

Hos oss på Borg Dyreklinikk gjennomfører vi indremedisinske utredninger med blodprøver, urinprøver, digital røntgen eller andre metoder. Vi har et velutstyrt laboratorium med mulighet for analyse av blodprøver, urin- og avføringsprøver og mikroskopi av ulike hud- og øreprøver.

Dette er hjelpemidler vi benytter oss av for å komme frem til riktig diagnose når dyret ditt er sykt.

Kirurgi

Kjæledyrene våre kan dessverre bli rammet av sykdommer som krever operasjon for at de igjen skal få et godt liv.
Vi er opptatt av å gi kjæledyret et fullverdig behandlingstilbud.

Vi utfører mange ulike typer inngrep og i de tilfellene der vi støter på sykdommer vi ikke har utstyr eller kompetanse til å gjennomføre vil vi henvise deg videre til kolleger med spesialkompetanse på det aktuelle området.

Alle inngrep utføres i sterile omgivelser med moderne narkose- og overvåkingsutstyr.